Home_Raetsheren

Ondernemen is verantwoord omgaan met risico’s.

Praat met ons. wij weten hoe.
Ontdek

Wij zijn Raetsheren.

Risico’s managen.
Zelfverzekerd handelen.
Kansen benutten.


Uit onze praktijk.

Profiel_Raetsheren

Risico’s kennen is risico’s beheersen.

Doorbraak in de verzekeringsmarkt

Raetsheren introduceert samen met partners een digitaal platform voor risico-inspectie en preventie in de sociale huursector.

Risicomanagement Zorg

Zorg: groeimarkt met een heel eigen risicoprofiel.

Een sector in transitie vraagt om visie en verantwoording tegelijkertijd.

verplichte bedrijfstakpensioenfonds BPF collectieve pensioenregelingen

Pensioenen zijn niet meer wat ze waren.

Van solidariteitsprincipe naar beleggingsrisico voor de particulier.