Een ramp komt altijd onverwachts.

Ontdek
Case_DeKey_Raetsheren

Op 4 september 2014 vindt er een explosie plaats in appartementencomplex de Beukenhorst te Diemen. Twee mensen komen om het leven. Er raken 15 mensen gewond en meer dan 200 bewoners raken getroffen doordat hun thuis voor langere tijd niet bewoonbaar is. Woonstichting De Key wordt hiermee getroffen door een impactvolle en omvangrijke schade.

Woonstichting De Key is een woningcorporatie met ruim 30.000 verhuureenheden in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. John Haakman, Manager Bedrijfsbureau is met zijn afdeling verantwoordelijk voor verschillende facetten van ondersteuning en advies aan de organisatie. Het bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor het calamiteitenmanagement binnen De Key en het contractsbeheer, waaronder ook het beheer van verzekeringscontracten valt. De Key en Raetsheren werken geruime tijd samen op het terrein van risicomanagement.

John Haakman werkt al meer dan 30 jaar bij De Key, een organisatie van ongeveer 300 medewerkers. ‘Een geliefde collega was omgekomen tijdens de explosie, ook zij werkte al lange tijd bij De Key en iedereen kende haar, maar op dat moment was er voor ons geen tijd om te treuren. Er moest snel en adequaat opgetreden worden om alles in goede banen te leiden.
Vanaf het eerste moment zijn wij met Raetsheren als partners met elkaar opgetrokken waarbij we in overleg expertise hebben ingeschakeld en afwegingen hebben gemaakt voor de inschakeling van eventuele contra-expertise. Samen met Raetsheren hebben we ons als woonstichting voorbereid op claims van bewoners en organisaties. Zo ontstond er al snel een periodiek overleg. Een ramp komt onverwachts en je probeert zo goed mogelijk voorbereidingen te treffen in de zogeheten koude fase, maar je kunt nooit voorbereid zijn bij zo’n omvangrijke en impactvolle gebeurtenis.’

Peter de Koning is Manager Schade binnen Raetsheren. ’De Key heeft vanaf het begin alles in het werk gesteld om de door de explosie ontstane problemen voor bewoners tot een minimum te beperken. Zij hebben voor getroffen bewoners tijdelijk onderdak geregeld en in veel gevallen langdurige bewoningen geregeld om de bewoners zo goed als mogelijk door deze moeilijke periode heen te helpen.’

De Key heeft na de ramp interviews afgenomen met betrokkenen om op die manier het calamiteitenplan aan te scherpen en maximaal voorbereid te zijn.