Diensten_Raetsheren

Markten in
transitie zijn kansrijke markten.

Diensten en Inzichten
Ontdek

Zoveel markten, zoveel werelden. Het verschil tussen een woningcorporatie en een bloembollenteler is groot. De risico’s die ze lopen, zijn daardoor ook niet altijd vergelijkbaar en risico’s effectief kunnen managen vereist dan ook diepgaande marktkennis.

Bovendien hebben organisaties de neiging te ondernemen. Daardoor, en onder druk van externe omstandigheden, zijn al die verschillende werelden ook nog eens voortdurend in beweging. Daarbij is ‘risico’ een sleutelbegrip, variërend van ‘Welk risico zijn we bereid te nemen?’ tot aan ‘Welke risico’s brengen deze nieuwe omstandigheden met zich mee?’

Raetsheren vindt dat risico’s nooit remmend mogen werken op ambities en doelstellingen. Daarom investeren wij enerzijds in de kennis van ons eigen vakgebied en anderzijds in steeds actuele en relevante kennis van de markten waarin wij werken. Wat zich vandaag ontwikkelt heeft betekenis voor morgen, en wat wij nu onderkennen als risico moet straks een kans zijn.

Het betekent dat wij onze opdrachtgevers eigenlijk altijd een stap voor willen zijn. Dat wij willen onderkennen waar hun risico’s nu liggen én zouden kunnen ontstaan, om hen vervolgens met raad en daad terzijde te staan, met dienstverlening waarvan wij weten dat ze relevant, effectief en optimaal gericht is op de risico’s van vandaag – en morgen.

Segmenten

Portfolio