Tussen verplichting en ambitie.

Pensioen advies
Ontdek

 

Ons bedrijfsonderdeel Raetsheren van Orden Actuarissen B.V. richt zijn pensioenactiviteiten op organisaties die geen verplichte bedrijfstakpensioenfonds (BPF) regeling kennen. Raetsheren adviseert en biedt aansluitend verzekeringsoplossingen in de vorm van collectieve pensioenregelingen.

 

 

 

 

 

Wij ontwerpen in overleg en samenwerking met u de voor uw bedrijf optimale pensioenregeling, mede aan de hand van onze unieke, zelf ontwikkelde software.

Alle rekenvariabelen, zoals kostenopslagen, sterftetabellen en verwachte rekenrendementen worden marktconform bepaald en met meerdere variabele opties exact doorgerekend. Op basis van deze berekeningen, onafhankelijk van de producten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen, wordt uw pensioenregeling ‘tailor made’ ontworpen. De uitkomst kan zowel een eind-, middelloon of beschikbare premieregeling zijn, of een combinatie van deze regelingen.

Raetsheren ontwerpt zelf pensioenoplossingen en koopt die desgewenst ook in bij verzekeraars. Door een actuariële benadering te combineren met verzekerings- en marktkennis, bieden wij een onderscheidende, productonafhankelijke en daarmee volledig onafhankelijke dienstverlening.