Bestuurdersaansprakelijkheid

De balans tussen voorkomen en verzekeren.
Ontdek

Je zou kunnen zeggen dat in principe alles te verzekeren valt. Maar dat is niet altijd de enige of de beste oplossing. Immers, de woorden zeggen het al: er ís schade; die wellicht te voorkomen had kunnen worden. Met ander gedragen, door bewustzijn van risico’s, door het implementeren en naleven van de juiste maatregelen.

Dat maakt dat in het domein aansprakelijkheid er altijd een balans moet worden gevonden tussen het risico dat de organisatie zelf neemt en afdekt middels het juiste gedrag, en het risico dat overgedragen móet worden op derden vanwege een wettelijke verplichting of omdat het bedreigend is voor de continuïteit.

De benadering van Raetsheren om zich altijd eerst vergaand te verdiepen in de markt en de ambities van organisaties, levert hier uiteindelijk grote voordelen op. Niet alleen in bewustzijn en handelingsperspectief, maar vaak ook in de kosten. Het vinden van de juiste balans tussen voorkomen en verzekeren – dat is onze bijdrage.

Bestuurdersaansprakelijkheid_Raetsheren

In de afgelopen decennia zijn er veranderingen geweest in wet- en regelgeving en het denken over governance, die ervoor hebben gezorgd dat steeds meer aansprakelijkheid is komen te liggen bij bestuurders van ondernemingen en organisaties. Gevoegd bij een groeiende internationalisering, aandacht bij de media en een groeiend claimbewustzijn bij aandeelhouders en stakeholders, is bestuurdersaansprakelijkheid een fundamenteel risico geworden voor organisaties – en voor de bestuurders zelf, wiens privévermogen in het geding kan zijn.

Het risico is te verzekeren, waarbij een brede dekking kan worden geboden, die bij voorbeeld ook de rechtsbijstandskosten betrekt. Het punt is echter dat een dergelijke verzekering van invloed kan zijn op het gedrag van bestuurders, die het feit dat ze verzekerd zijn voor eventuele misstappen als te grote ondernemingsruimte opvatten (de zogenaamde ‘moral hazard’). De balans tussen verzekeren en eigen verantwoordelijkheid is in iedere situatie uniek en dient vorm te worden gegeven in een zorgvuldig afgewogen oplossing.

Raetsheren is vergaand gespecialiseerd in deze materie. Aan de ene kant kennen we de markten waarbinnen onze opdrachtgevers werken, aan de andere kant kennen we de mogelijkheden van te bieden oplossingen en constellaties en hebben in het onderwerp jarenlange ervaring. Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders zijn dermate maatwerk, dat wij altijd beginnen met een persoonlijke kennismaking. Neemt u daarvoor gerust contact op met ons kantoor en kom in contact met één van onze specialisten.