Cyberrisico

Cyberrisico
Ontdek

De risico’s binnen het digitale tijdperk

Het digitale tijdperk levert vele voordelen op, maar ook risico’s. De gevolgen van deze zogenoemde cyberrisico’s kunnen zeer omvangrijk zijn. Het gaat niet alleen om financiële gevolgen maar ook om de veiligheid, de reputatie of zelfs de continuïteit van uw organisatie, de dienstverlening daarvan – en zelfs om uw klanten.

Financieel nadeel door of via ICT systemen

De meeste bedrijven zijn voor hun bedrijfsproces inmiddels sterk afhankelijk van ICT (en die van leveranciers of afnemers), data en betrouwbare (internet) verbindingen. De gebruikelijke risico’s waaraan uw ICT bloot staat, zoals brand, ontploffing, inductie, stroomuitval of materiele schade aan computers kent u waarschijnlijk goed en hiervoor heeft u ongetwijfeld maatregelen getroffen middels preventie of een verzekering. Echter, cyberrisico’s – financieel nadeel dat een organisatie oploopt door of via ICT systemen, zonder dat er sprake is van materiële schade – nemen sterk toe.

De nieuwe Europese privacywetgeving

Vanuit de Europese Commissie is begin 2016 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) opgesteld. In het Engels wordt deze nieuwe privacywetgeving aangeduid met de titel: General Data Protection Regulation (GDPR). Op 25 mei 2018 zal iedereen binnen de EU hieraan moeten voldoen. De wet geeft organisaties meer verantwoordelijkheden omtrent privacy en zorgt voor een uitbreiding van privacyrechten.

Door deze Europese Privacy Verordening wordt u verplicht om uw data optimaal te beschermen. Als u niet voldoet aan deze wet- en regelgeving dan kunt u geconfronteerd worden met substantiële boetes. Naast een meldplicht voorziet de regelgeving ook in richtlijnen voor de kwaliteit van de voor het cyberincident getroffen maatregelen. Een goede voorbereiding is daarom noodzakelijk.

Directe en indirecte financiële schade

Cyberrisico’s kunnen, naast de eventuele boete, ook directe financiële schade opleveren, zoals schade door bedrijfsstilstand, door het verlies van gegevens, kosten van advocaten, forensisch onderzoek en chantage door ‘gijzeling’ van uw systemen. En er kan indirecte financiële schade ontstaan doordat een cyberincident schade toebrengt aan een derde en deze u aansprakelijk stelt voor bijvoorbeeld inbreuk op de privacy, misbruik van persoonlijke gegevens, schade aan systemen of inbreuk op intellectueel eigendom.

Verantwoord omgaan met risico’s

Wilt u meer weten over de nieuwe privacywetgeving of over bepaalde cyberrisico’s en hoe u deze beheersbaar houdt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder met het verantwoord omgaan met de risico’s die het digitale tijdperk met zich mee brengt. Lees ook onze cyberbrochure voor meer informatie.

Cyberrisico_Raetsheren