(bloem)bollen en planten

Internationaal karakter maakt kwetsbaar.
Ontdek

Nederland heeft van oudsher een sterke internationale positie in de bloembollenteelt. Men bewondert graag onze kleurrijke resultaten van teelt en kweek. Maar het internationale karakter van de sector maakt haar ook kwetsbaar. Belangrijke kwesties in dat kader voor de bloembollensector zijn de fytosanitaire dreigingen, volatiele en ongunstige valutaverhoudingen en (wisselende) handelsboycots.

Het ontbreekt vaak aan de kennis om op al deze ontwikkelingen en trends goed te anticiperen. Het veld is eenvoudigweg te complex om alle risico’s te kunnen overzien. Hier heeft Raetsheren dan ook een belangrijke rol voor de sector: met kennis, analyses, en gerichte dienstverlening.

 

advies bloembollensector