Bouw & Constructie

De juiste balans vinden tussen aanvaardbare risico’s en verzekerde risico’s.
Ontdek

Momenteel zijn er meer 193.000 bouwbedrijven, 8% meer in vergelijking met vorig jaar. Vooral het aantal middelgrote bouwers groeit. Deze tendens staat haaks op de consolidatietendens in de verzekeringsmarkt. Er zijn hier juist steeds minder verzekeraars. Het vissen in de vijver van verzekeraars wordt hierdoor intensiever. Tailormade oplossingen zijn daarom nodig. Raetsheren kiest hierin nooit voor de gemakkelijke weg, maar is altijd op zoek naar maatwerk. Maatwerk dat past bij het gewenste risicoprofiel van de ondernemer en zijn of haar bouwbedrijf.

Hans Gorree is coördinator en risico-expert voor het segment Bouw & Constructie bij Raetsheren. Hij kan met recht een expert genoemd worden, want hij was ruim 29 jaar actief als directeur Risk & Insurance bij VolkerWessels. We interviewen Hans over risico’s en de noodzaak tot het al of niet verzekeren van bepaalde risco’s in de bouw.

Professioneel contractmanagement en toenemend risicobewustzijn
‘Contractmanagement wint sterk aan belang’, stelt Hans Gorree. ‘Of het nu om relatief simpele contracten gaat of om geïntegreerde contractvormen zoals D&C, E&C, D&B, DBM en DBFM(O). Goed contractmanagement stelt opdrachtgevers en bouwers in staat om hun verplichtingen over en weer na te komen zodat de vereiste doelen in overeenstemming met het contract worden gehaald. Vereisten voor goed contractmanagement zijn een goede afstemming, het managen van de wederzijdse verwachtingen, heldere controle tijdens het bouwproces en proactieve communicatie tussen alle partijen in de bouwketen. Dit met inachtneming van de rol van de verschillende onderaannemers in het proces. Hierbij hoort een toenemend risicobewustzijn. Was vroeger in de bouw de verhouding vast personeel versus de inzet van onderaannemers 80 versus 20 procent, nu is dat omgedraaid. En daarmee nemen ook de risico’s binnen contracten substantieel toe.’

 
Veel te winnen voor middelgrote bouwbedrijven
‘In elk contract is het van belang een goed beeld te hebben van de risico’s die op je afkomen, deze risico’s te wegen en een visie te ontwikkelen welke risico’s je zelf kan en wil dragen. Maar ook welke risico’s je bij anderen kan en wil neerleggen en tegen welke risico’s je jezelf wenst te verzekeren’, aldus Hans. ‘Dat is voor elke onderneming anders. Waar wij als Raetsheren goed in zijn is om met ondernemers rond de tafel te zitten en deze risicoanalyse bewust te maken. Het is altijd nadenken: wat gaan we in relatie tot de ontwikkeling van de onderneming en de aanwezige orderportefeuille structureel doen. Dus, niet alleen kijken wat er in het komende jaar op je afkomt, maar ook in het daaropvolgende jaar. En ook hoe je risico’s en verzekeringen op elkaar kunt afstemmen zonder de hoofdprijs te betalen. Het is dus heel goed te om kijken naar de risk appetite, dus naar de juiste balans tussen excessieve voorzichtigheid en gezond ondernemerschap.’