Kunststofverwerkende- en verpakkingsmiddelenindustrie

Iedere dag een uitdaging.
Ontdek

In de wereld van kunststoffen en verpakkingen weerspiegelen zich sterk de maatschappelijke trends. Het gebruik van kunststof neemt toe, onder andere door de vraag naar kleine, gemakkelijke verpakkingen; maar de eisen worden strenger en de gebruikers steeds kritischer en veeleisender. Er vindt veel onderzoek en ontwikkeling plaats in deze markt: iedere dag worden nieuwe materialen en toepassingen uitgevonden, variërend van composieten tot bioplastics en van grootschalige tot juist individuele oplossingen. Het maakt ondernemen in deze markt tot een risicovolle bezigheid: wat zal morgen de vraag zijn? Welke eisen gaan ons worden opgelegd? Waar is de concurrent mee bezig?

In zo’n markt voelen wij ons als een vis in het water. Immers, een goed gemanaged risico vertaalt zich direct in een kans. De successen van individuele ondernemingen zijn sterk afhankelijk van wat zich verder in de keten afspeelt. Een nauwe samenwerking van risico-experts met de ondernemers in deze sector is onmisbaar en onontkoombaar. Daarvoor ontwikkelen en bieden wij graag onze diensten.

Verpakking_Raetsheren