Onderwijs

Focussen op het ‘echte werk’.
Ontdek

In sommige regio’s kunnen scholen de vraag niet aan; in andere hebben ze samenwerking of ondersteuning nodig, omdat hun schaal eenvoudigweg te klein wordt. Tegelijkertijd verandert het karakter van het onderwijs sterk: gebruik van digitale middelen, een toenemende integratie van leerstof in samenhangende projecten en trajecten, combinaties van onderwijs en opvang, hogere eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en van de omgeving waarbinnen dat onderwijs wordt gegeven. Steeds vaker vindt onderwijs buiten de school plaats, door technologie op afstand mogelijk gemaakt, in een praktijksetting in het bedrijfsleven, enzovoort.

Het vereist strategisch inzicht en visie om in een dergelijke omgeving kwaliteit te blijven leveren aan leerlingen, studenten en de eigen medewerkers. De verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de bestuurders en medewerkers neemt daardoor toe, de onderwerpen die het onderwijs raken worden breder en variëren nu van vastgoed tot milieu en van gezondheid tot, uiteraard, kennisniveau. Het risico op uitval van personeel wordt daardoor groter, de schade van eventueel verkeerd genomen beslissingen is omvangrijker, het krachtenveld heeft directere invloed op het functioneren en het succes van de organisatie.

Raetsheren ondersteunt met kennis, analyse, gegevens en expertise de bestuurders van onderwijsinstellingen bij het nemen van de juiste besluiten. De risicogebieden van het onderwijs (leerling/student, werknemers, bestuurders en activa) zijn voor ons bekend terrein, waarvan wij onze kennis bovendien voortdurend actualiseren. En het verlenen van uitvoerende diensten zorgt er voor dat onderwijzers kunnen onderwijzen, leerlingen kunnen leren, en bestuurders besturen. Zoals dat hoort.

risicogebieden onderwijs risicomanagement