Dilemma in het onderwijs: Publiek of privaat verzekeren tegen WGA?

Ontdek

Onderwijs_Raetsheren

Erik Wijnstok houdt van de dynamiek van zijn werkomgeving. Hij hoeft zijn kantoor maar uit te lopen om te zien waar hij het allemaal voor doet: voor de leraren en leerlingen van de vijf scholen die samen de interconfessionele scholenorganisatie Het Baken in Almere vormen. In deze wereld van kennisoverdracht en ontwikkeling, werkt Wijnstok als Directeur Bedrijfsvoering naar volle tevredenheid samen met Raetsheren.

Het Stad College (vmbo), de Poort (havo, mavo), het Park Lyceum (mavo, havo en atheneum), Trinitas Gymnasium en de International School Almere hebben met elkaar 2750 leerlingen, driehonderd medewerkers en een omzet van 25 miljoen euro. Aan Wijnstok de taak dit bedrijf draaiende te houden en te kijken hoe de altijd schaarse middelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet. Daarbij schakelt hij voor zaken die om gespecialiseerde kennis vragen, graag deskundigen in.

Erik Wijnstok: “Ik ben zelf accountant. Die ervaring komt van pas bij het opstellen van de jaarrekening. Maar als ik kijk wat er jaarlijks in wet- en regelgeving allemaal verandert ten aanzien van werknemersverzekeringen en aansprakelijkheid, ben ik blij dat ik op dat gebied in Raetsheren een externe partner heb die mij de zorgen uit handen neemt. Elk jaar gaan we met Raetsheren rond de tafel zitten voor een update van onze risico’s. Zo houden we een scherp zicht op welke risico’s we lopen, of we door gewijzigde regelgeving niet over- of onderverzekerd zijn en wat we zelf kunnen doen om risico’s te beperken.”


 

 

 


Erik Wijnstok

Henk Rootjes maakt deel uit van het team specialisten dat bij Raetsheren alles weet van Employee Benefits. Hij heeft veel ervaring in het onderwijsveld en is het aanspreekpunt voor Erik Wijnstok. Het was Henk die Het Baken erop attendeerde dat een werkgever niet verplicht is zich publiek te verzekeren tegen de gevolgen van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Henk Rootjes: “Als een medewerker ziek wordt, is een school verplicht twee jaar lang het loon door te betalen en eventuele kosten van re-integratie voor zijn rekening te nemen.

Blijft een medewerker langer dan 2 jaar ziek, loopt de school het risico nog eens tien jaar lang verantwoordelijk te zijn voor de WGA-uitkering. Een werkgever kan dus 12 jaar lang de gevolgen ondervinden van de arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Een werkgever is verplicht zich daartegen te verzekeren. Dat kan collectief, dan ontvangt de werkgever een een Whk-beschikking (Werkhervattingskas). Daarbij gaat het om serieuze bedragen en het is dan ook goed om de afweging te maken of een private verzekering wellicht voordeliger is.”

Nadat de verschillende opties in kaart waren gebracht, was het aan Het Baken om een keuze te maken. Erik Wijnstok: “We hebben intern het besluit genomen het offerte-traject in te gaan. Daarna hebben we het stokje weer aan Raetsheren overgedragen. Zij kennen de markt, weten welke partijen het beste bij ons passen. Daarbij gaat het zowel om prijs als kwaliteit, de ondersteuning die een verzekeraar biedt bij verzuimaanpak. Scholen zijn verplicht een Europese aanbesteding te doen. Een complexe procedure. Maar ook op dat gebied heeft Raetsheren ons volledig ontzorgd. Dat geldt ook voor de timing van het proces. Je kunt bij het UWV maar op twee momenten in het jaar opzeggen en je wil voorkomen dat je in de tussentijd niet of dubbel verzekerd bent.”

In totaal heeft het traject drie maanden geduurd. Over het resultaat is Erik Wijnstok meer dan tevreden: “Het levert ons een substantieel bedrag op. Geld dat ten goede komt aan het onderwijs. En daar doen we het toch allemaal voor.”