Doorbraak in de verzekeringsmarkt

Ontdek

Geïntegreerde data voor risico-inspectie en preventie in de sociale huursector

Raetsheren introduceert samen met partners een digitaal platform voor risico-inspectie en preventie in de sociale huursector.

In het platform worden meerdere geavanceerde databases geïntegreerd, waarna aan de hand van gedefinieerde parameters een totale risicoanalyse van het woningbezit van corporaties plaatsvindt. Op basis van een meerjarige pilot bij negen woningcorporaties is de verwachting dat bij een groot aantal corporaties een structurele daling van de schadefrequentie mogelijk is. Hiermee wordt ook de kans op calamiteiten en een verder oplopende schadelast teruggedrongen. Daarnaast zal ook de veiligheid binnen het woningbezit toenemen, waardoor de leefbaarheid in wijken wordt bevorderd.