Kennisbijeenkomst zorginstellingen.

Ontdek

Op 21 juni was er een kennisbijeenkomst voor zorginstellingen georganiseerd. Middels 3 presentaties zijn de risico’s die de continuïteit van een organisatie kunnen bedreigen belicht.

 

 

De dag begon met een algemene introductie door Wim Mulder, segmentleider Zorg bij Raetsheren. Hij heeft de aanwezigen meegenomen in het risicomanagement en beheer van Raetsheren.

De tweede presentatie, over bedrijfsschade, werd gegeven door drs. W. (Wilco) A.M. van Schijndel RA., die na zijn opleiding accountancy, in 1997 als bedrijfsschade expert is gestart bij Troostwijk  Expertises. Daar is hij, inmiddels als adjunct-directeur, nog steeds werkzaam. Hij behartigt namens Troostwijk de belangen van ondernemingen die als gevolg van een calamiteit schade lijden in de vorm van omzetverlies en extra kosten. Daarbij hebben grotere schaden bij ziekenhuizen de revue gepasseerd, waaronder de brand (in 2007) en de waterschade (in 2015) bij VUmc. Hij belichtte met zijn presentatie hoe bedrijfsschades de continuïteit van een organisatie kunnen bedreigen.

De laatste presentatie over cyber- en dataverlies is gegeven door Eric Rutkens, CEO van Insite Security. Hij is specialist op het gebied van ‘Big data & Governance’, de toekomst van het privacyvraagstuk, de gevolgen van cybercriminaliteit en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien voor bestuur en toezicht. Met een aantal sprekende voorbeelden heeft hij de aanwezigen inzicht gegeven in de risico’s omtrent cyber.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze segmentspecialist Zorg, Wim Mulder onder 06-10421376