Onze registraties en vergunningen.

Hoe wij ons hebben georganiseerd op uw risicomanagement.
Ontdek

Ons werk betreft uw risico’s. Dat betekent dat wij ons bezighouden met zaken die voor u van fundamenteel belang zijn.

Dat kunnen wij natuurlijk niet zonder ons daarin te bekwamen en door ons goed te organiseren op uw vraagstukken. Dat wij die kennis en kwaliteit hebben, moet daarnaast dan ook nog aantoonbaar zijn. En dus voldoen wij aan de eisen van belangrijke certificeringen en vergunningen. Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden met gelieerde organisaties en brancheorganisaties.

 

De merknaam Raetsheren

Raetsheren is de merknaam van:
•Raetsheren van Orden B.V., Registermakelaar in Assurantiën
•Raetsheren van Orden Consulting B.V., consultancy

Deze twee entiteiten maken allen onderdeel uit van de Raetsheren van Orden Groep B.V. Het hoofdkantoor van Raetsheren staat in Alkmaar. Daarnaast hebben wij vestigingen in Leeuwarden, Rotterdam en Eindhoven.

Samenwerking met MontClair

Sinds 1 januari 2016 heeft de Raetsheren Groep een strategische samenwerking met de MontClair Groep te Hilversum. MontClair heeft zich sinds de oprichting in 2003 in relatief korte tijd ontwikkeld tot een professionele speler in de zakelijke adviesmarkt op het gebied van riskmanagement, verzekeringen en employee benefits, zowel nationaal als internationaal. Sinds 2016 maakt de MontClair Groep onderdeel uit van de Raetsheren van Orden Groep, maar opereert zelfstandig onder een eigen AFM vergunningnummer. Voor meer informatie over MontClair verwijzen wij u naar de website van MontClair.

AFM registratie

Raetsheren van Orden Groep staat geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008569 en heeft een vergunning om te adviseren en/of bemiddelen in schadeverzekeringen en levensverzekeringen (collectieve pensioenen). Raetsheren van Orden Groep beschikt over een Europees Paspoort (EP). Hiermee zijn we geautoriseerd om in alle Europese landen werkzaam te zijn. U kunt aan de rechterzijde van deze pagina onze dienstenwijzers downloaden voor de verschillende entiteiten. Raetsheren van Orden Actuarissen hanteert naast een dienstenwijzer een dienstverleningsdocument. Onze relaties krijgen inzicht in de door ons verleende diensten en beloningsstructuur door verstrekking van dit document voor de aanvang van het adviseringstraject. De dienstenwijzer van Raetsheren van Orden Actuarissen is geïntegreerd in het dienstverleningsdocument, u kunt dit document downloaden aan de rechterzijde van deze pagina.

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Raetsheren zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar en te downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Op uw verzoek kunnen deze voorwaarden uw kosteloos toegezonden worden.

RMiA- en RAiA-register

Raetsheren staat ingeschreven als Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) in het RMiA-bedrijvenregister. Het merendeel van onze adviseurs is ingeschreven als Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) en staan in het RAiA-register. Beide erkenningsregelingen stellen professionaliteit, deskundigheid, onafhankelijkheid en persoonlijk contact centraal. Met de inschrijvingen is tevens een Verklaring van vrijheid in advies getekend. Hiermee verklaren wij ons bij advisering te laten leiden door het belang van onze cliënten en dat we volledig vrij zijn in de advisering van risicomanagement, het risicoprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers wij ten behoeve van onze klanten verzekeringscapaciteit inkopen.

VNAB en Adfiz lidmaatschap

Raetsheren van Orden is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). De VNAB biedt de mogelijkheid om gemeenschappelijke activiteiten en krachten te bundelen om industriële en commerciële risico’s zo goed en efficiënt mogelijk te verzekeren. Ook zijn wij aangesloten bij Adfiz, de grootste branchevereniging van onafhankelijke intermediairs in Nederland.

Klachtenprocedure en registratie bij het KiFiD

Raetsheren streeft ernaar goede contacten te onderhouden met haar relaties en wil daarbij zo klantvriendelijk als mogelijk zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, of dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Om u te verzekeren van een goede afhandeling is er een klachtenprocedure van toepassing. Deze procedure kunt u aan de rechterzijde van de pagina downloaden.

Zowel Raetsheren van Orden Groep B.V. als Raetsheren van Orden Actuarissen B.V. zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Wanneer wij naar uw inzicht niet naar tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd kunt u dit onafhankelijke klachteninstituut benaderen.

AVG

Raetsheren heeft als kernactiviteit het adviseren over risicobeheer en het adviseren over en inkopen van verzekeringsoplossingen. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we in sommige situaties persoonsgegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. Op deze pagina vindt u ons Privacy-statement en Privacy-kaart waarin wij u infomeren hierover.