Strategie_Raetsheren

Wij denken en doen doelgericht.

Onze strategie
Ontdek

Bij Raetsheren denken we niet alleen, maar doen evenzeer. Uit reflectie kunnen mooie ideeën komen, maar ze zijn niets waard als wij ze niet vertalen in de dienstverlening die wij u bieden. Wij zijn daarom reflectief én doortastend tegelijk. Zo groeien wij in waarde voor u.

Wij doen kennis op en brengen die in de praktijk.

Wij investeren in data en kennis met behulp van nieuwe systemen en segmentgerichte teams, om meer te weten te komen over de specifieke situatie van opdrachtgevers. Zo kunnen we deze kennis activeren, onze bestaande dienstverlening meer op maat bieden en nieuwe diensten ontwikkelen en implementeren.

Wij werken iedere dag aan onze professionaliteit.

Wij faciliteren alle mensen in onze organisatie in het op peil houden, delen en toepasbaar maken van hun specifieke vakkennis door het systematisch verzorgen van trainingen en opleidingen. We hanteren de dynamiek tussen ieders persoonlijke bijdrage en de ambitie die we als organisatie hebben. We sporen onze professionals aan om vanuit hun specifieke expertise het verschil te maken.

Wij weten dat waarde moet groeien.

Wij werken steeds intensief samen met onze opdrachtgevers. Wij zijn niet gefocust op kortstondige en eenmalige transacties, maar willen onze kennis van onze opdrachtgevers activeren en onze dienstverlening bij hen uitbouwen met steeds nieuwe, verzekeringsgerelateerde diensten.

Wij kweken vertrouwen met zichtbaarheid.

Wij investeren in het versterken van onze vertrouwensrelatie met opdrachtgevers door het proces van dienstverlening steeds opnieuw inzichtelijk te maken. Dit doen wij door onze opdrachtgevers structureel te betrekken bij elk onderdeel van onze dienstverlening en inzicht te bieden in onze werkwijze.

Wij ontwikkelen onze eigen onderneming stap voor stap.

Wij willen als onderneming blijven groeien, om uitdagingen te kunnen blijven bieden aan onze medewerkers. Wij zetten zwaar in op het uitbreiden van ons relatienetwerk. Daarbij richten wij ons op het aangaan van partnerschappen die leiden tot synergie: de partnerschappen die werkelijk iets toevoegen aan ons bedrijf en daarmee aan de waarde die wij opdrachtgevers kunnen bieden.