Visie-en-missie_Raetsheren

Hoe wij als Raetsheren in de wereld staan.

Onze visie en missie
Ontdek

Onze basisdoelstelling.

De basisdoelstelling van Raetsheren is het leveren van hoogwaardige verzekeringsdiensten aan bedrijfsleven en publieke sector ter ondersteuning van het beheersen en overdragen van risico’s in de breedste zin van het woord.

De vormen waarin deze risico-ondersteuning worden verleend zijn: analyse, advies, risicomanagement, risicofinanciering (waaronder de inkoop van verzekeringsoplossingen), portefeuillebeheer en schadeafwikkeling.

Het streven is de meest professionele en kwalitatief meest hoogstaande dienstverlener in de door Raetsheren gekozen cliëntsegmenten te zijn.

Wij vinden dat verandering
een kans is.

Echt ondernemen kunt u alleen als daarbij de risico’s worden beheerst. Zo kan uw organisatie verantwoord inspelen op de laatste ontwikkelingen. U weet welke enorme impact economische, technologische en maatschappelijke trends op de samenleving hebben en hoe deze veranderingen zowel publieke als private partijen raken: gebruikers, eigenaren en producenten.

Wij werken voor opdrachtgevers die willen inspelen op zulke veranderingen en er klantwaarde mee creëren. Die dynamiek eerder als een uitdaging dan als een bedreiging beschouwen. Zij weten dat goed inspelen op deze wereld van kansen betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. Zij weten ook dat deze keuzes verantwoord gemaakt moeten worden; want om ambities waar te maken, moet risicobewust en zelfverzekerd kunnen worden gehandeld.

Dan wordt verandering een kans in plaats van een bedreiging.

Wij willen organisaties bewust en zelfverzekerd laten handelen.

Wij vinden het onze taak om het inzicht te creëren en de voorwaarden te scheppen waarmee onze opdrachtgevers risicobewust en zelfverzekerd kunnen handelen. Wij scheppen de kaders waarbinnen overheden en ondernemingen hun ambities kunnen realiseren. Wij borgen ondernemingszin.

Zo dragen wij zorg voor toegevoegde waarde en continuïteit en zorgen wij dat onze opdrachtgevers kunnen anticiperen op de veranderende wereld om hun kansen optimaal te kunnen benutten. Het liefst door risico’s weg te nemen, maar anders door risico’s te managen en processen te beheersen.

Want dáár ligt ons speelveld: waar bewust en zelfverzekerd handelen leidt tot het optimaal benutten van mogelijkheden.