Risico’s tijdens de bouw

Ontdek

Ook tijdens de bouw, alsmede de onderhoudstermijn na de bouw, bestaan er risico’s. Het werk kan beschadigen, dan wel de werkzaamheden kunnen schade veroorzaken bij derden. Deze risico’s vallen onder het verzamelbegrip: Construction All Risks (CAR). Binnen de corporatiesector kiest minder dan 30% voor een eigen CAR-verzekering.

Het merendeel laat dit risico door de aannemer verzekeren. Dit is op zich opvallend te noemen, daar het afsluiten van een eigen CAR verzekering grote voordelen kan hebben. Als directe opdrachtgever bent u immers meer in regie over de dekking van de polis, de betaling van de premie en de afwikkeling van de schade. Daarnaast loopt u niet het risico dat bij een faillissement van de aannemer de schadepenningen in de failliete boedel vallen, waarop u geen preferente schuldeiser bent, en kan eventuele imagoschade worden voorkomen omdat u de partij bent die communiceert met gedupeerden bij een schade.

Uiteraard staat het u vrij dit risico weloverwogen bij de aannemer te plaatsen. Het risico beleggen bij de aannemer kan ook een verantwoorde keuze zijn, mits hier een gedegen contractmanagement aan is gekoppeld.

Stelt u zichzelf of uw organisatie onderstaande drie vragen:

  1. Vraagt u altijd een kopie polis, voorwaarden en een bewijs van premiebetaling op per project, per aannemer?
  2. Controleert u actief of onderaannemers door de hoofdaannemer zijn aangemeld onder de CAR-verzekering behorende bij de opdracht
  3. Controleert u bij werkzaamheden aan bestaande eigendommen, dan wel projecten met deelopleveringen, of uw eigendommen voldoende verzekerd zijn tegen schade tijdens de bouw?

Kunt de drie vragen met een JA beantwoorden?
Wanneer het antwoord op één of meerdere vragen “nee” luidt, dan verdient uw interne contractmanagement op dit thema een kritische blik om problematiek bij schade te voorkomen.

Meer weten?
Raetsheren is al jarenlang een kennispartner voor woningcorporaties op het gebied van verzekerbare risico’s. Ook wanneer u geen verzekering afsluit, dan wel in het verleden heeft afgesloten, kunt u van onze diensten gebruikmaken op basis van consultancy. Onze specialisten gaan graag verder met u in gesprek over de risico’s en het contractmanagement rondom al uw bouw- en bouw-gerelateerde activiteiten.